Vi tränar inför allmänna språkexamen. 

Vi studerar på distans kapitlen 7-9 i Rivstart A

Vi avslutar studierna på Rivstart A på distans. Kursen omfattar kapitlen 18-20.

Vi diskuterar hemifrån resten av våren